عناوین این صفحه
کد خبر: ۲۷۴۱۳

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه:۹۵۰۲۴۵ 
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان لیلا شیری شوریجه و مهدی شیری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان شیراز نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز واقع در شیراز ـ خیابان ملاصدرا ـ انتهای خیابان شهید جمالی ارجاع و به کلاسه ۹۵۰۲۴۵/۱۶ ح  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
۱۱۸۷۸/ م. الف ـ مدیر دفتر شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز   (۹۴۱) 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۵/۵/۱۴ -  شماره 5352
جستجو
جستجو
بالای صفحه